Startskudd for et nytt prosjekt? En konferanse der nye ideer og tanker skal formidles, diskuteres og virkeliggjøres? Lansering av et nytt produkt? Markeringer av viktige begivenheter for selskapet er en investering, som skal gi både kortsiktige og langsiktige gevinster.

Et faglig arrangement markerer ofte et nytt kapittel. Det skal bidra til å skape et nytt moment. En ny fremdrift. Det skal inspirere og motivere. Et vellykket arrangement er summen av mange små detaljer. Den riktige balansen av faglig profesjonalitet og sosialt samvær.

Off Piste arrangerer og tilrettelegger unike opplevelser for ledende selskaper. Vi tror ikke på ferdige løsninger som skal passe alle, men skreddersyr konsepter for hver enkelt. Med en personlig tilnærming og et stort kontaktnett kan vi gjøre det umulige mulig.